HistòriaDurant els seus gairebé set segles d’història, els murs de Santa Maria del Mar han estat testimoni d’alguns dels episodis històrics més importants de Barcelona i ens mostren, a través del seu esplendor gòtic, la prosperitat que la ciutat va viure en temps passats.

Barcelona al segle XIV, una ciutat en expansió

Santa Maria del Mar es va començar a construir l’any 1329, una època en què la ciutat de Barcelona es va convertir en una de les principals potències del Mediterrani gràcies a l’expansió marítima de la Corona d’Aragó. Mentre al veí barri de la Catedral s’hi trobava el centre eclesiàstic i polític, al barri de la Ribera -anomenat així per la seva proximitat al mar- s’hi concentrava bona part de la població vinculada a l’activitat portuària: des de mariners i pescadors, passant pels mercaders que s’havien enriquit gràcies al comerç marítim, fins als gremis més diversos que encara avui podem evocar a través dels noms dels carrers de l’entorn del temple.


Una gran església per al Quarter de Mar

Aquesta prosperitat va atreure nous habitants que van convertir el barri de la Ribera en un dels més dinàmics i densament poblats de Barcelona. En poc temps l’antiga església parroquial, una modesta construcció romànica anomenada Santa Maria de les Arenes, s’havia quedat petita i gràcies al suport de les autoritats eclesiàstiques es va decidir substituir-la per una de més gran. El nou temple havia de representar l’esplendor comercial del moment i acollir les contínues donacions i fundacions d’altars que la pietat pròpia de l’època reclamava. El projecte de la construcció de Santa Maria del Mar ja era una realitat i seria encapçalat pels mestres d’obra Berenguer de Montagut i Ramon Despuig.


La construcció d’un símbol

Santa Maria del Mar va ser construïda en només 54 anys, un temps rècord tenint en compte que habitualment aquest tipus d’edificis acostumaven a necessitar més de 100 anys per finalitzar-se. La rapidesa en la seva construcció i la bellesa de la seva arquitectura gòtica posa de manifest l’esforç col·lectiu i la determinació que la van fer possible. El rei Pere III el Cerimoniós i altres prohoms del barri en van impulsar les obres aportant grans donacions, mentre que gremis i obrers com ara bastaixos, fusters o vidriers van contribuir amb la seva mà d’obra a erigir un dels símbols de Barcelona.


L’incendi de 1936, un abans i un després

Durant els seus quasi set-cents anys d’història Santa Maria del Mar ha patit nombrosos episodis que l’han posat en perill. Una de les desfetes més importants va tenir lloc a l’inici de la Guerra Civil Espanyola, quan la basílica va cremar després que un grup d’anarquistes hi provoqués un incendi. Part de l’altar barroc, alguns dels vitralls, nombrosos elements del mobiliari i una part important dels arxius van desaparèixer sota les flames. Des d’aleshores i fins al dia d’avui, s’hi efectuen contínuament intervencions de recuperació i conservació per tal que el patrimoni excepcional de Santa Maria del Mar segueixi meravellant a les generacions futures.