Atenció pastoralEquip Pastoral:

- Mn. Salvador Pié, rector
- Mn. Joan Ramón La Parra, vicari
- Mn. Pere Manonellas, diaca
- Sra. Roser Borràs, secretària general


Consell d’Economia:

Vetlla per la dinàmica econòmica i administrativa de la parròquia.


Vuit prioritats a partir de la missió general de la parròquia per a tot el barri i el seu entorn:

1. Enfortiment de les celebracions dominicals centrals de l’Eucaristia: dissabtes 19:30h, diumenges 12h Missa Major Internacional i 19:30h vespertina (en castellà)
2. Dinamització de l’Acció Catòlica General en els seus tres sectors: infants, amb la preparació de la 1ª comunió i confirmació; joves i adults
3. Atenció particular als immigrats i, particularment, als joves Llatinoamericans
4. Vetllament de l’adoració al Santíssim a la Capella d’en Marcús
5. Acompanyament actiu envers tothom, i especialment dels més necessitats (Càritas)
6. Presència atenta a les diverses institucions socials i col·lectives del barri
7. Cura particular en la preparació i la celebració dels casaments i batejos
8. Vetllament per la dimensió cultural i arquitectònica: visites, concerts, ‘atri dels gentils’. -La Sibil·la de Nadal: la més antiga de Catalunya-, presència i diàleg cultural, etc.


Administració dels sagraments:

La Basílica de Santa Maria del Mar, com a parròquia, administra tots els sagraments.


Dades de contacte:

Telèfon: 93 310 23 90
Horari d’atenció presencial: Dimarts i dijous: 17:00 – 19:00


Contacteu amb el despatx parroquial per a més informació: